Combineren (woonverband), splitsen of verplaatsen van recepten in Recept Locatie

Splitsen en verplaatsen

Het is mogelijk om recepten over meerdere locaties te splitsen. Om bijvoorbeeld een deel in de koelkast te plaatsen en een deel in de normale afhaalkast. Dit is mogelijk, door middel van het aanpassen van één instelling. In het instellingen scherm (paneel Afhaalkast), kan een vinkje worden gezet bij “Splitsen van recepten toestaan”.

image

Als deze instelling is opgeslagen kan een recept als volgt gesplitst worden:

  1. Plaats het eerste deel van het recept zoals normaal in de afhaalkast.
  2. Scan de barcode nu voor de tweede keer. Er verschijnt nu een pop-up venster op het scherm.
  3. Kies voor ‘Splitsen’ of 'Verplaats' en scan vervolgens de locatie waar het recept naartoe gesplitst, dan wel verplaatst moet worden.

image

Combineren

Het is mogelijk om meerdere recepten in één vak te plaatsen. Zo kan de ruimte in de afhaalkast nog efficiënter worden gebruikt. Dit is mogelijk door middel van het aanpassen van één instelling. In het configuratie scherm (paneel Afhaalkast), kan een vinkje worden gezet bij “Combineren van recepten toestaan”.

Als deze instelling is opgeslagen kunnen recepten als volgt gecombineerd worden:

  1. Plaats het eerste recept zoals normaal in de afhaalkast.
  2. Scan de barcode nu voor het tweede recept en vervolgens opnieuw de locatie. Er verschijnt nu een pop-up venster op het scherm.
  3. Kies voor ‘Combineren’.

image


Zodra je de klant oproept in je AIS, zie je deze locatie tevoorschijn komen. 


Woonverband

Daarnaast zoekt Recept Locatie welke recepten er nog meer voor deze klant aanwezig zijn. Zo weet je zeker dat je alle recepten hebt. Je kan instellen op welk niveau er gezocht wordt. Per receptnummer, op adres en mensnummer of op mensnummer. Vanwege de AVG adviseren wij om deze instelling op "Alleen Mensnummer" te zetten. Je krijgt dan alle locaties te zien voor deze klant.


image