Configuratiescherm

Inleiding

Om Recept Locatie goed te kunnen gebruiken zijn er voor het in gebruik nemen een aantal configuratie instellingen die aangepast moeten worden. De configuratie instellingen worden voorafgaand aan de implementatie door Apotheek Partners op afstand ingesteld.

Bij wijzigingen in het werken met Recept Locatie kan het nodig zijn om de configuratie aan te passen. Hieronder worden de configuratie instellingen uitgelegd.

Aangezien het in de meeste gevallen gaat om een touchscreen in de apotheek, kan het handig zijn om voor de configuratie een toetsenbord en een muis aan te sluiten.

Configuratiescherm openen

  1. Klik in het beginscherm op 'Configuratie'

Hierna volgt onderstaande melding. Klikvervolgens op ‘Ja’.

Tabbladen

  1. De volgende tabbladen verschijnen in beeld van het configuratiescherm :

Het configuratiescherm van Recept Locatie heeft acht tabbladen, in het volgende stuk worden deze een voor een behandeld. Elk van de tabbladen bevat een deel van de functies van Recept Locatie. De tabbladen zijn:

 1. Afhaalkast

Dit tabblad bevat o.a. de kastindeling, het splitsen van recepten, het combineren van meerdere recepten, het zoeken in woonverbanden en diverse controles.

 2. Bezorging

Dit tabblad bevat de instellingen voor de bezorgmodule, de berichten, de bezorgers en de routes.

 3. Instellingen 

(Alleen zichtbaar bij een uitgebreide licentie): Aparte module voor Apotheken die medicatie leveren aan Instellingen. Neem voor meer informatie contact op met Apotheek Partners.

 4. Email en SMS

Dit tabblad bevat de instellingen voor het versturen van email en SMS-berichten.

 5. Teksten

Dit tabblad bevat de instellingen voor de teksten van de SMS- en emailberichten en automatische herinneringen.

 6. Medewerkers

Dit tabblad bevat een tabel waarin de namen van de medewerkers ingevoerd kunnen worden. Dit is voor de Feedbackmodule en de mobiel scanner.

 7. Feedback

Dit tabblad kan alleen gebruikt worden met de Feeddex of Qualiview licentie. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Apotheek partners.

 8. Geavanceerd

Dit tabblad bevat instellingen voor de database, de back-up, de koppelingen met het AIS en overige systemen. Dit tabblad is voorzien van een wachtwoord en is alleen toegankelijk voor systeembeheerders die een overeenkomst hebben met Apotheek Partners en voor Apotheek Partners zelf.

 

Belangrijk

Als er een aanpassing wordt gedaan op een tabbladmoet hierna op OPSLAAN onderaan de pagina worden geklikt.
Recept Locatie zal hierna automatisch opnieuw starten met de nieuwe instellingen.


Keywords: Uitleg - Recept Locatie - Configuratie - Afhaalkast - Bezorging - Instellingen - Email - SMS - Teksten - Medewerkers - Feedback - Geavanceerd - Uitleg